Геологічний музей

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Геологічний музей розташований в головному корпусі Івано-франківського національного технічного університету нафти і газу у залі площею 550 м2. Колекціі музею поповнювались завдяки придбанню експонатів на виставках, у музеях, в експедициях і в приватних осіб в Боні, Парижі, Празі, Відні, Нью-Йорку, Фрайберзі, Дрездені, Страсбурзі, Філадельфії тощо. За 140-річний час існування музею було зібрано багато взірців з усьго світу. Робота геологічного музею тісно пов'язана з навчальним процесом, максимально сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців. Цій меті служить і структура музею, відділи якого представлені систематичними колекціями:

  • мінералогії;
  • петрографії;
  • корисних копалин;
  • історичної геології;
  • палеонтології.

В геологічному музеї постійно проводяться заняття з студентами та екскурсії для школярів та ліцеїстів міста та області, гостей і делегацій з України та зарубіжних країн. Ведеться і наукова робота. Складаються систематичні каталоги на електроних носіях по всім відділам експозиції.

В 2007 році мінералогічна колекція геологічного музею отримала високу оцінку держави - їй було надано статус національного надбання

Історія

Геологічний музей Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за багатством, різноманітністю і представництвом колекцій мінералів, гірських порід, корисних копалин і викопних решток фауни і флори є одним з кращих у Європі. Одним із засновників був високоосвічений і талановитий геолог Прикарпаття, вчений Юліан Медвецький, який навчався у Віденському університеті на природознавчому факультеті. Працюючи на кафедрі мінералогії Львівської Технічної академії розпочав роботу з систематизації колекцій і створення музею. Музей до Другої світової війни займав чинне місце серед аналогічних музеїв Європи. У 1963 році музей змінив свою адресу. Зараз музей розташований в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. За більше ніж 140-річний час існування музею зібрано багато взірців з усієї планети, багато з яких є унікальними і викликають велику зацікавленість фахівців. 5 грудня 2007 р. постановою Кабінету Міністрів України «Мінералогічна колекція геологічного музею Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу» внесена до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання.

Колекції

Мінералогія

Експозиція «Мінералогія» представлена систематичною і генетичною колекціями мінералів з різних родовищ світу, які розміщені у 22 вітринах. Систематична колекція відображає різноманітність і багатство хімічних сполук. Мінерали підібрані за сучасною класифікацією академіка Є.Лазаренка, в основу якої покладений їхній хімічний склад,просторове розміщення кристалічної гратки, окремих атомів чи груп елементів, характер їхніх хімічних зв'язків, координації і упаковки. Всі мінерали розділені на класи. З фізичних і генетичних властивостей мінералів демонструються твердість, блиск, спайність, забарвлення. На найхарактерніших взірцях демонструються ріст і формування індивідуальних особливостей і окремих форм мінеральних агрегатів.

Опал (Австралія)

Арагоніт (Туркменістан)

Петрографія

Петрографія - наука, яка всебічно вивчає гірські породи. Вивчення порід має велике значення при пошуках корисних копалин, оскільки останні є складовою частиною гірських порід у вигляді тіл різної форми, вкраплень тощо. В багатьох випадках гірські породи самі є корисними копалинами. За умовами формування гірські породи діляться на магматичні, осадові і метаморфічні. Це найшло своє відображення в експозиції, яка займає 16 вітрин з експонатами, зібраними з багатьох країн світу.

Мармур (Австрія)

Гнейс ін'єкційний (Росія, Урал)

Корисні копалини

В цій експозиції розкриваються багатства надр України. В вітринах можна побачити кам'яне вугілля Донбасу; граніти, кварцити, лабрадорити, пегматити, кварци, топази Житомирщини, Закарпатські поліметалічні руди, андезити, каоліни, кіновар; з Львівщини і Івано-Франківщини гіпси, сірка, озокерити,солі Калуського калійного родовища. Нафта представлена з родовищ Дніпрово-Донецької впадини та Прикарпаття.

Поліметалічна руда (Україна, Луганська обл.)

Кіновар (Україна, Донбас)

Історична геологія

Експозиція «Історична геологія» переносить нас у далеке минуле і в хронологічній послідовності розкриває етапи розвитку земної кори, зміну тваринного і рослинного світу протягом геологічного часу. Всю історію Землі ділять на відрізки часу які обумовлюють відмінними етапами розвитку земної кори і органічного світу, і виділяють п'ять ер: архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську і кайнозойську. Всі відрізки часу від утворення земної кори і до сучасності об'єднують в геохронологічну шкалу і представлені в вітринах взірцями порід і залишками основних груп вимерлих організмів.

Calymene blumenbachi

Відбиток риби

Палеонтологія

Палеонтологія вивчає всі організми, які існували протягом геологічної історії Землі. В експозиції представлені найпростіші, кишковопорожнинні, пластиножаберні, плеченогі, черевоногі, головоногі і членистоногі. Серед найпростіших експонуються нумуліти з Криму, із кишковопорожнинних-корали різних форм і кольорів, із головоногих-повздовжний розтин наутілуса. Членистоногі представлені збереженими відбитками комах і бабок. Клас риб ілюструється відбитками риб юрського періоду, знайдених на території Гренландії, Ліона, Баварії. Хижаки представлені окремими кістками, зубами, щелепою печерного ведмедя. Є в експозиції бивні мамонта.

Nautilus Pompilius

Cidaris coronata

Контакти

Адреса:

76019 Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ), Геологічний музей.

Email:

geomuseum@nung.edu.ua

Телефон:

+38(0342)546991