Мінералогія

Версія для друку
Експозиція «Мінералогія» представлена систематичною і генетичною колекціями мінералів з різних родовищ світу, які розміщені у 22 вітринах. Систематична колекція відображає різноманітність і багатство хімічних сполук. Мінерали підібрані за сучасною класифікацією академіка Є.Лазаренка, в основу якої покладений їхній хімічний склад,просторове розміщення кристалічної гратки, окремих атомів чи груп елементів, характер їхніх хімічних зв'язків, координації і упаковки. Всі мінерали розділені на класи. З фізичних і генетичних властивостей мінералів демонструються твердість, блиск, спайність, забарвлення. На найхарактерніших взірцях демонструються ріст і формування індивідуальних особливостей і окремих форм мінеральних агрегатів.